Antene satelit si echipamente catv

Politica de Confidentialitate


Datele colectate cu privire la plasarea comenzi sunt confidenţiale. Peruvision poate selecta clientii cărora le va trimite oferte si promotii.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, Peruvision are obligaţia de a prelucra in condiţii de siguranţa şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de utilizatori.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicatii electronice, informarea clientilor privind evoluţia si starea comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea neconditionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a firmei Peruvision şi cu utilizarea şi prelucrarea de către Peruvision pentru desfăsurarea activitatilor enumerate mai sus.

Peruvision nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care utilizatorul le divulgă unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul nu poate ţine răspunzător pe Peruvision pentru niciun fel de prejudiciu.